Psychiatrická ambulance
jilemnice

MUDr. Jana Kubánková

14.9. - 1.10. 2023 je ordinace uzavřena

V akutních případech kontaktujte svého praktického lékaře, eventuálně se obraťte na psychiatrické oddělení v Liberci 485 311 111, nebo na Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy 326 715 711.

Kolektiv ambulance Vám přeje příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a hodně štěstí.

Na základě doporučení KHS, prosíme pacienty, aby při vstupu do psychiatrické ambulance použili respirátor. Chráníte tím nejen sebe, ale i personál ambulance.

Děkujeme za ohleduplnost!

Stop stav

Z kapacitních důvodů prozatímní stop stav v přijímání nových pacientů.

Vzhledem k vysokým nárokům společnosti se mohou některé psychické obtíže objevit u každého z nás. V naší ambulanci poskytujeme diagnostiku a dispenzární péči lidem s psychickými poruchami, mezi něž patří poruchy paměti  včetně Alzheimerovy choroby, schizofrenie a další psychotické poruchy, poruchy nálady (deprese, mánie, bipolární afektivní porucha), úzkostné poruchy, poruchy spánku. 

Dále provádíme poradenství ohledně závislosti na alkoholu a nealkoholových návykových látkách, poruch příjmu potravy. 

Ordinační hodiny

Pondělí

7:00-13:00

Úterý

7:00-13:00

Čtvrtek

7:00-13:00

Pokud jste nachlazení, máte rýmu, kašel, zvýšenou teplotu, prosíme, nevstupujte do budovy, pouze zatelefonujte a s lékařkou se dohodnete na dalším postupu.

Na první vyšetření je nutné být objednán. Objednávat se můžete na tel. čísle 481 312 224 v pondělí, úterý a čtvrtek v době od 8:00-12:00 hodin. Objednat se lze i bez doporučení praktického lékaře či specialisty.
 
K prvnímu vyšetření je nutné mít s sebou kartičku pojišťovny a seznam všech aktuálně užívaných léků.

Péči neposkytujeme osobám mladším 18let!

Péči neposkytujeme osobám 

mladším 18let!